Inledning av företagsverksamhet kan nu anmälas i MinSkatt

Nyhet, 11.2.2021

Du kan nu anmäla att du inleder företagsverksamheten och få ett FO-nummer enkelt i MinSkatt. I tjänsten kan du inleda verksamheten som näringsidkare, jord- eller skogsbruksidkare. Samtidigt kan du anmäla dig till Skatteförvaltningens register. Dessa är registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Om du också anmäler företaget till handelsregistret ska du lämna etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsen antingen i Företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) eller med en Y-blankett. Bolag (till exempel aktiebolag) ska alltid lämna sin etableringsanmälan i Företags- och organisationsdatasystemet eller på en Y-blankett och samtidigt anmäla sig till handelsregistret.

Registerändringar och nedläggning av verksamhet kan göras i MinSkatt

I MinSkatt kan du till Skatteförvaltningens register anmäla ändringar i företagsverksamheten. Vid behov kan du till exempel ansöka om att bli införd i eller struken ur arbetsgivarregistret.

Om din företagsverksamhet läggs ned helt ska du ansöka om avregistrering från alla Skatteförvaltningens register och anmäla att verksamheten upphört. Näringsidkare och jord- eller skogsbruksidkare kan göra en nedläggningsanmälan i MinSkatt. Kom också ihåg att i tid lämna alla skattedeklarationer för nedläggningsåret.

Ett bolag eller en sammanslutning kan inte grundas i MinSkatt

Företag i bolagsform (aktiebolag, öppna bolag och kommanditbolag) ska alltid anmäla sig till handelsregistret. Därför måste de grundas i Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi eller genom att skicka en Y-blankett till Patent- och registerstyrelsen. Också en sammanslutning (t.ex. en jordbrukssammanslutning) ska alltid lämna sin etableringsanmälan på en Y-blankett. Med etableringsanmälan kan du också anmäla företaget till registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

När bolaget eller sammanslutningen har fått ett FO-nummer går det att i MinSkatt anmäla sig till och bli struken ur Skatteförvaltningens register. Om verksamheten upphör helt ska bolaget eller sammanslutningen alltid lämna en nedläggningsanmälan med Y-blanketten. Ett bolag eller en sammanslutning kan inte lämna en nedläggningsanmälan elektroniskt.

Läs mer