Skatteintäkternas utveckling: I januari–september 2021 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 56 029 miljon euro i skatter

Nyhet, 12.10.2021

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 24 689 miljoner i januari-september vilket är 1 016 miljoner (+4,3 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 23 662 miljoner, vilket är 1 043 miljoner (+4,6 %) mer än året innan.

I januari-september var intaget av samfundsskatter 4 916 miljoner, vilket är 1 180 miljoner (+31,6 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 14 897 miljoner i januari-september vilket är 1 733 miljoner (+13,2 %) mer än i fjol.