Skatteintäkternas utveckling: I januari–november 2021 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 69 230 miljon euro i skatter

Nyhet, 10.12.2021

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 30 596 miljoner i januari-november vilket är 1 528 miljoner (+5,3 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 28 797 miljoner, vilket är 1 219 miljoner (+4,4 %) mer än året innan.

I januari-november var intaget av samfundsskatter 5 981 miljoner, vilket är 1 592 miljoner (+36,3 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 18 334 miljoner i januari-november vilket är 1 860 miljoner (+11,3 %) mer än i fjol.