Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteintäkternas utveckling: I januari–juni 2021 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 38 392 miljon euro i skatter

Nyhet, 8.7.2021

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 17 791 miljoner i januari–juni vilket är 927 miljoner (+5,5 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 15 529 miljoner, vilket är 706 miljoner (+4,8 %) mer än året innan.

I januari-juni var intaget av samfundsskatter 3 588 miljoner, vilket är 767 miljoner (+27,2 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 9 675 miljoner i januari–juni vilket är 1 135 miljoner (+13,3 %) mer än i fjol.