Skatteintäkternas utveckling: I januari–augusti 2021 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 50 801 miljon euro i skatter

Nyhet, 13.9.2021

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 22 892 miljoner i januari-augusti vilket är 1 082 miljoner (+5,0 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 21 165 miljoner, vilket är 958 miljoner (+4,7 %) mer än året innan.

I januari-augusti var intaget av samfundsskatter 4 471 miljoner, vilket är 979 miljoner (+28,0 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 13 324 miljoner i januari-augusti vilket är 1 738 miljoner (+15,0 %) mer än i fjol.