Förnyelsen av tjänsten Palkka.fi inleds

Nyhet, 9.9.2021

Löneberäkningsprogrammet Palkka.fi som Skatteförvaltningen upprätthåller tekniskt ska förnyas fas för fas. Den första fasen inleds i höst genom att förnya den del av löneberäkningen som är riktad till företag.

Palkka.fi används av 60 000 mindre arbetsgivare för att beräkna löner. Till exempel små företag, föreningar och hushåll använder tjänsten. Via tjänsten betalas det varje månad över 183 miljoner euro i lön och beräknas 104 000 löner.

Palkka.fi hjälper mindre arbetsgivare med det administrativa arbetet; tjänsten skapar nettolönen, arbetsgivarens lönebikostnader och skickar anmälningar till inkomstregistret på arbetsgivarens vägnar. Mindre arbetsgivare kan också få arbetstagarnas skattekort direkt till tjänsten och arbetsgivaren kan via Palkka.fi skicka lönebeskeden till arbetstagarna till tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Från tjänsten får arbetsgivaren också de bokföringsverifikat som behövs.

Palkka.fi uppfyller inte längre de krav som ställs på en offentlig digital tjänst

– Palkka.fi är från början av 2000-talet och den uppfyller inte längre de krav som ställs på en offentlig e-tjänst. Förnyelsen är oundviklig, säger Anna-Maija Lahti, Palkka.fi:s produktägare på Skatteförvaltningen.

Palkka.fi har utmaningar som gäller exempelvis användbarheten. Tjänsten är inte heller utvecklad för att användas med mobila apparater.

– Vi lät göra en kvalitetsuppföljning av Palkka.fi år 2018 där det framkom att tjänsten har många tillgänglighetsbrister. Ändringsbehoven är så enorma att tjänsten kräver en mer omfattande förnyelse. Både den del av Palkka.fi som syns för användarna och det tekniska genomförandet ska granskas, säger Lahti.

I augusti fick Palkka.fi en anmärkning av regionförvaltningsverket att tjänsten inte uppfyller tillgänglighetskraven. Syftet med tillgänglighetskraven är att det tekniska genomförandet av tjänsten gör det möjligt att använda tjänsten med olika typer av terminaler och assisterande teknik, såsom röststyrning och skärmläsningsprogram. Enligt tillgänglighetskraven ska digitala tjänster också vara lätta att använda och innehållet tydligt och begripligt.

Användarna deltar i att förnya tjänsten

Målet är en förnyad tjänst som är användarvänligare än förut och som motsvarar de behov som mindre arbetsgivare har.

– Vi har grundat ett Palkka.fi-användarsamfund vars medlemmar aktivt deltar i utvecklingen och ger respons under förnyelsen. Det är viktigt att användarna deltar eftersom det är för dem vi gör tjänsten, berättar Lahti.

Skatteförvaltningen har som teknisk upprätthållare av Palkka.fi reserverat pengar och arbetstid till utvecklingen. Arbetspensionsbolagen, Sysselsättningsfonden och pensionskassan Valion eläkekassa äger tjänsten tillsammans med Skatteförvaltningen.

Mer information:

Avgiftsfritt löneberäkningsprogram | Palkka.fi

Tillgänglighet – skatt.fi

Verohallinnolle huomautus Palkka.fi-palvelun saavutettavuuspuutteista, myös Espoon ylläpitämässä sivustossa merkittäviä ongelmia (saavutettavuusvaatimukset.fi)