Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Företag som fått coronastöd: kom ihåg att deklarera stöden och bidragen i skattedeklarationen

Nyhet, 23.2.2021

Med anledning av coronan har många offentliga samfund, såsom Business Finland och NTM-centralerna, betalat ekonomiskt stöd och bidrag till företagare och företag. Stöd som fåtts för företagsverksamhet utgör skattepliktig inkomst för företaget och de noteras i företagets bokföring. Företaget ska också deklarera stöden i skattedeklarationen.

I bokföringen enligt prestationsprincipen utgör stödet eller bidraget inkomst för det skatteår under vilket den erhållits. Medan stödet eller bidraget i bokföringen enligt kontantprincipen utgör inkomst för det skatteår under vilket det har utbetalats. Läs mer om hur stöden periodiseras.

Understöden och bidragen anges i en egen punkt i skattedeklarationen.

Skatteförvaltningen övervakar deklarationen av stöden.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2021