För programutvecklarna – 4/2021

Nyhet, 29.9.2021

Ny version av Ilmoitin.fi kommer ut 28.9.2021

Under versionsuppdateringen 28.9.2021 ca kl. 7–9 är varken webbtjänsten www.ilmoitin.fi eller gränssnitten tillgängliga.

Efter uppdateringen:

 • Det kan kontrolleras och skickas inkomstskattedeklarationer för personbolag (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) för skatteåret 2021
 • Det kan kontrolleras och skickas direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden 2022
 • Det har i dataflödena FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4 gjorts nya kontroller och ändringar
  • Det har i dataflödet FATCA uppdaterats anmärkningen som gäller födelsedatum och vissa TIN-nummer.
  • Det har i dataflödet CRS/DAC2 uppdaterats kontrollregeln för kontonumret IBAN och ISIN så att mellanslag inte tillåts före eller efter kontonumret. Dessutom ges en ny anmärkning ifall man håller på att ta bort ReportingFI.
  • Det finns i dataflödet CbC/DAC4 nya regler för att förbättra kvaliteten på den information som tas emot.
 • Det kan kontrolleras och skickas årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag (VSLISTHA)
 • Det har gjorts ändringar i kontroller som gäller dataflödet Årsanmälan om dividender, sammandragsuppgifter (VSOSYHTV)

Tekniska ändringar för programutvecklarna i fråga om versionsuppdateringen

Tamo

 • Läggs till formaten och TaMo-kontrollerna 2021 för personbolagen (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningar av inkomstskattedeklarationer finns på skatt.fi)
 • Läggs till formaten och TaMo-kontrollerna enligt postbeskrivningarna för 2022 för Direktöverföring av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), Direktöverföring av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) och Anmälan om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster (VKTYOSVA) för förskottsuppbörden (postbeskrivningar av årsanmälningar finns på skatt.fi)
 • Sista dagen då inkomstskattedeklarationer för 2020 tas emot är den 1 november 2021.
  • Uppdaterats anmärkningen som gäller födelsedatum och vissa TIN-nummer i dataflödet FATCA.
  • Uppdaterats kontrollregeln för kontonumret IBAN och ISIN i dataflödet CRS/DAC2 så att mellanslag inte tillåts före eller efter kontonumret. Dessutom ges en ny anmärkning ifall man håller på att ta bort ReportingFI.
  • Det finns i dataflödet CbC/DAC4 nya regler för att förbättra kvaliteten på den information som tas emot.
 • Gjorts nya kontroller och ändringar i dataflödena FATCA & CRS/DAC2 & CbC/DAC4 (tekniska tillämpningsanvisningen finns på skatt.fi)
 • Läggs till formaten och TaMo-kontrollerna till Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag (VSLISTHA) enligt postbeskrivningarna (postbeskrivningar av årsanmälningar finns på skatt.fi)
 • Ändrats kontroller som gäller dataflödet Årsanmälan om dividender, sammandragsuppgifter (VSOSYHTV) (postbeskrivningar av årsanmälningar finns på skatt.fi)

Annat aktuellt

Följande Teams-klinik för programutvecklare:

Fredagen 1.10.2021 kl. 9.00 - länk för att kunna delta i kliniken på websidan Tilaisuudet ohjelmistokehittäjille 2021 (bara på finska)

Samarbetsdag för Skatteförvaltningen och programutvecklare

Höstens programvaruhusdag inleds på fredagen 26.11.2021.

Vi meddelar senare om detaljer för den kommande dagen på sidan Tilaisuudet ohjelmistokehittäjille 2021 (på finska).

Tidsscheman

Tidsschema för elektroniska anmälningar och deklarationer 2021
Tidsschema för uppdatering av Skatteförvaltningens kontrollmodul (på finska)

Kontakt och frågor

ohjelmistotalot(at)vero.fi