En XML-schemaändring som gäller land-för-land-rapportering har trätt i kraft

Nyhet, 2.2.2021

OECD har publicerat version 2.0 av XML-schemat som gäller land-för-land-rapportering (Country-by-Country Reporting XML Schema 2.0). Denna version ersätter den tidigare versionen 1.0. Det nya XML-schemat 2.0 har tillämpats av Skatteförvaltningen från och med den 26 januari 2021. Version 2.0 av XML-schemat innehåller vissa ändringar i strukturerna av XML-filen som ska lämnas in. Land-för-land-rapporterna och korrigeringarna av land-för-land-rapporter för tidigare år måste lämnas i framtiden enligt det nya XML-schemat 2.0 och de nya anvisningarna.

Se OECD har publicerat en XML-schemaändring som gäller land-för-land-rapportering.