En del av privatpersonerna har i beskattningen påförts för mycket i sjukvårdspremie – Skatteförvaltningen korrigerar felet och skickar ett nytt beslut

Nyhet, 25.5.2021

I beskattningen för 2020 har inte de obligatoriska arbetslöshetsförsäkringspremierna beaktats som avdrag vid beräkningen av sjukvårdspremien för en del privatpersoner. Dessa kunder har således påförts för mycket i sjukvårdspremie.

Skatteförvaltningen korrigerar felet automatiskt och skickar nya beskattningsbeslut till de kunder som felet gäller samt till deras makar. Kunderna behöver alltså inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av felet.

För en del av de kunder som felet gäller skulle beskattningen ha slutförts före korrigeringen av felet. Till dessa kunder skickar Skatteförvaltningen ett brev om att beskattningen fortsätter. Kunderna och deras makar får det nya beskattningsbeslutet senare, senast före utgången av oktober.

Eftersom sjukvårdspremien korrigeras kan beloppet av kvarskatten eller skatteåterbäringen ändras. Även dagen då beskattningen slutförs kan ändras och i och med detta kan även betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatten ändras.