Driftsavbrott i MinSkatt 18–22.11 – efter uppdateringen är MinSkatt förnyad

Nyhet, 11.11.2021

MinSkatt uppdateras till en ny version i slutet av november. På grund av uppdateringen av datasystemen kommer vi att ha ett driftsavbrott i MinSkatt från torsdagen den 18 november klockan 15.30 till måndagen den 22 november klockan 12. Under driftsavbrottet går det inte att logga in i MinSkatt och inga skatteärenden kan skötas via tjänsten.

Telefonservicen betjänar begränsat på fredagen 19.11 – sköt eventuella skatteärenden före avbrottet

Också kundtjänsten på Skatteförvaltningen fungerar begränsat på fredagen den 19 november: chatten är stängd och telefonservicen och skattebyråerna betjänar begränsat. Beskattningsuppgifterna är inte tillgängliga och inga skatteärenden kan skötas. Kunder kan få allmän rådgivning och inleda sina ärenden. Dokument tas emot. Skatteförvaltningen rekommenderar att sköta eventuella skatteärenden redan före avbrottet.

På fredagen den 19 november betjänar följande servicenummer på svenska:

 • Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003
 • Inkomstregistret 029 497 550 (på finska, svenska och engelska)

Följande servicenummer betjänar på finska:

 • Inkomstbeskattning, företagare 029 497 004 (på finska)
 • Moms 029 497 008 (på finska)
 • Inkomstbeskattning och registreringar 029 497 006 (på finska)
 • Bilbeskattning 029 497 150 (på finska)

Servicenumren ger allmän rådgivning. Kundtjänsten fungerar normalt igen på måndagen den 22 november klockan 9.

Observera dessa under driftsavbrottet:

 • Skattekort: Det går inte att få ett skattekort i MinSkatt eller kundtjänsten från fredagen den 19 november till söndagen den 21 november. Från och med måndagen den 22 november klockan 9 går det att få ett skattekort på skattebyrån eller via telefonservicen (tfn 029 497 001) och från och med klockan 12 i MinSkatt då tjänsten öppnas.
 • Betalning av skatter: Från torsdagen den 18 november klockan 15.30 till måndagen den 22 november klockan 12 kan du inte betala någon skatt via MinSkatt eller granska betalningsuppgifter. Du kan betala skatter i din nätbank – om du betalar i nätbanken ska du hämta konto- och referensnumret för betalningen i god tid före avbrottet i MinSkatt. Du kan ringa telefonservicen (tfn 029 497 027) och fråga efter betalningsuppgifterna från och med måndagen den 22 november. I MinSkatt kan du hämta betalningsuppgifter och betala skatter igen från och med måndagen den 22 november klockan 12.
 • Sammandragsdeklarationer för moms på EU-försäljningar: Det går inte att lämna deklarationer i MinSkatt från och med torsdagen den 18 november klockan 15.30 – det lönar sig att lämna deklarationerna redan före driftsavbrottet. Det går att lämna deklarationer via tjänsten Ilmoitin.fi, men de behandlas först efter avbrottet. I MinSkatt kan deklarationer lämnas igen från och med måndagen den 22 november klockan 12.
 • Skatteskuldsintyg: Skatteskuldsregistret är inte i bruk från fredagen den 19 november till måndagen den 22 november. Skatteskuldsintyg på skatter som förfallit till betalning och är obetalade kan åter fås från kundtjänsten från och med måndagen den 22 november klockan 9.
 • Api-gränssnitten: Gränssnitten stängs på fredagen den 19 november klockan 01 och öppnas på söndagen den 21 november klockan 17. Nya gränssnitt är tillgängliga efter avbrottet, bland annat ett gränssnitt för momsdeklarationer.
 • Tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Under driftsavbrottet kan du lämna deklarationer och anmälningar via tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi och också från ditt eget program via operatorn, men vi behandlar deklarationerna och anmälningarna först efter driftsavbrottet. Den deklaration, anmälan eller de uppgifter som du lämnat registreras dock enligt inlämningsdagen.
 • Skattenummer: Skattenummerregistret är ur bruk mellan torsdagen den 18 november klockan 15.30 och måndagen den 22 november klockan 9. På grund av driftsavbrottet kan du inte få ett skattenummer eller bli införd i skattenummerregistret 19–21.11.2021. Du kan börja arbeta på byggarbetsplatsen som en ny arbetstagare utan skattenummer och utan att vara införd i skattenummerregistret. Om du börjar arbeta utan att vara införd i skattenummerregistret ska du be om att bli införd genast 22.11.
  • Om du är en utländsk arbetstagare och inte har en finsk personbeteckning ska du registrera dig på skattebyrån före den 19 november för att få en finsk personbeteckning och ett skattenummer. Be samtidigt om att bli införd i det offentliga skattenummerregistret. Efter avbrottet på måndagen den 22 november ska alla arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatser ha ett skattenummer i registret.

MinSkatt fungerar i fortsättningen bättre också på mobila enheter

Ingångssidan i MinSkatt för personkunder.

I och med uppdateringen förnyas layouten i MinSkatt och användarvänligheten ökar. Korrigeringar har gjorts i tjänsten också för tillgänglighetens del. Bland annat det ofta uttryckta önskemålet om mobil användning har nu förverkligats, och i fortsättningen fungerar MinSkatt bättre än tidigare på mobila enheter, såsom mobiltelefoner och pekplattor.

I versionsuppdateringen får MinSkatt också andra egenskaper som gör det lättare att sköta ärenden. Om dem får du mer information här: