Det utsatta datumet för fastighetsskattedeklarationen för samfund och samfällda förmåner närmar sig

Nyhet, 21.4.2021

Det utsatta datumet för samfund och samfällda förmåner för att deklarera fastighetsskatteuppgifter är 30.4.

Om fastighetsuppgifterna behöver korrigeras eller kompletteras ska uppgifterna deklareras senast 30.4 i MinSkatt. Den förlängda tidsfristen för skattedeklarationer gäller alltså inte fastighetsskatten.

Samfund och samfällda förmåner får i fortsättningen endast ett fastighetsbeskattningsbeslut även om de äger fastigheter i flera olika kommuner. Samfund är exempelvis aktiebolag, föreningar, bostadsaktiebolag, fastighetssamfund, utländska samfund och andelslag.

Förfallodagarna för fastighetsskatten kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. De flesta samfund har förfallodagarna för fastighetsskatten 6.7. och 6.9. Om kunden korrigerar de uppgifter som finns i fastighetsbeskattningsbeslutet får hen ett nytt beskattningsbeslut och även förfallodagarna för fastighetsskatten kan skjutas upp. Om fastighetsbeskattningsbeslutet inte behöver korrigeras förblir beslutet och förfallodagarna i kraft.

Man kan betala fastighetsskatten via MinSkatt eller i nätbanken. Samfund kan även använda nätfakturor då de betalar fastighetsskatten.

Personkunder ska ange eventuella korrigeringar i fastighetsuppgifterna senast 4.5.

Mer information:

Kundanvisningen om fastighetsskatt för samfund