Det går snart att anmäla en nätfaktureringsadress i MinSkatt

Nyhet, 11.11.2021

Från och med den 22 november kan företagskunder anmäla och kontrollera sin nätfaktureringsadress i punkten Kunduppgifter i MinSkatt. Dessutom tas det i bruk ett API-gränssnitt, med vilket bokföringsbyråer på en gång kan anmäla flera kunders nätfaktureringsadresser till Skatteförvaltningen.

Om nätfaktureringsadressen redan finns i listan över nätfaktureringsadresser som Utvecklingscentralen för Informationssamhället (Tieke) upprätthåller får Skatteförvaltningen uppgifterna direkt därifrån till MinSkatt.

Nätfaktura för fastighetsskatt och inkomstskatt

När nätfaktureringsadressen finns i MinSkatt får företaget en nätfaktura för fastighetsskatt och ett samfund dessutom för förskottsskatt och kvarskatt, men inte för tilläggsförskott. Nätfakturan skickas ca tre veckor före förfallodagen.

– För inkomstskattens del gäller nätfakturorna de förpliktelser vars förfallodag är efter den 31 januari 2022, men för fastighetsskattens del tas nätfakturor i bruk genast fr.o.m. den 22 november 2021, berättar överinspektör Juha Villman på Skatteförvaltningen.

Det är inte nödvändigt att separat beställa nätfakturor, utan de skickas automatiskt om adressen finns i MinSkatt eller i Tiekes register. Skatteförvaltningen använder i första hand den adress som anmälts i MinSkatt, men adressen i Tiekes register används om kunden inte har anmält en adress i MinSkatt.

Kunden kan också ta bort den nätfaktureringsadress som anmälts i MinSkatt och då skickas fakturorna till den adress som finns i Tiekes register. Nätfaktureringsadressen som finns i Tiekes register kan avlägsnas i Tiekes tjänst.