Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Det finns en brist i Skatteförvaltningens uppgifter som andra myndigheter använt i bötesräknaren

Nyhet, 7.6.2021

I de uppgifter som Skatteförvaltningen har lämnat och andra myndigheter använt i bötesräknaren finns det en brist. Exempelvis polisen och tingsrätterna använder räknaren när de bötfäller.

På grund av bristen kan dagsböter som utfärdats 18–65-åringar från och med den 16 november 2020 kl. 12 ha varit för stora. Enligt en preliminär bedömning kan det till exempel för en person som tjänar mellan 2 000 och 4 500 euro i månaden betyda att dagsboten har varit 1 euro större än vad den borde ha varit. Det exakta eurobeloppet beror på personens inkomster. Ordningsböter har utfärdats till rätt belopp.

Felet beror på att de uppgifter som hämtats till räknaren inte innehåller arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut på löneinkomster.

– Vi beklagar felet. Vi håller på att korrigera uppgifterna för bötesräknaren, säger överinspektör Mika Luttinen från Skatteförvaltningen.

Om du misstänker att du har fått för stora dagsböter ska du vänta. Myndigheterna utreder situationen. Målet är att felaktiga dagsböter ska kunna rättas och att de andelar som betalats till ett för stort belopp ska återbäras utan att den person som har fått böter behöver göra något. Vi informerar om detta så snart som möjligt.

Mer information:
Justitieministeriet informerar 7.6.2021: Brister i beräkningsgrunderna för dagsbotens belopp – bötesbeslut kommer att granskas - oikeusministerio.fi

Sidan har senast uppdaterats 7.6.2021