De finska och estniska skatteförvaltningarna har inlett realtida informationsutbyte

Nyhet, 18.6.2021

Estniska Maksu- ja Tolliamet (Tax and Customs Board) och finska Skatteförvaltningen har inlett realtida informationsutbyte som intensifierar skatteövervakningen, förbättrar kvalitén på tjänster till kunder och effektiverar resursanvändning.

Estland och Finland har förverkligat världens första realtida informationsutbyte mellan nationella skatteförvaltningar. Ifrågavarande information har även tidigare utbytts men förfarandet har varit manuellt. Sedan januari 2021 har Finland haft realtida tillgång till information om skatteskulder i Estland. Under detta år kommer skatteförvaltningarna i båda länderna att utvidga det realtida informationsutbytet till att omfatta momsinformation samt arbetstagar- och arbetsgivarinformation. Informationen utbyts via Informationsleden i Finland och X-tee i Estland, båda servicekanalerna bygger på lösningen X-Road. Samarbetet mellan skatteförvaltningarna fortsätter med målsättning att utvidga det realtida informationsutbytet.

Utbyte av liknande information sker idag genom traditionellt informationsutbyte, i och med att informationen framöver erhålls i realtid kan övervakningen av gränsöverskridande skattebrott intensifieras och möjliggör effektivare samarbete. Målsättningen är också att förbättra kundservice, till exempel så kommer inte estniska medborgare som jobbar i Finland att i framtiden behöva ansöka om intyg över betalda löner från Maksu- ja Tolliamet för finska Skatteförvaltningen. Även skatteförvaltningarna drar nytta av lösningen då det effektiverar informationsutbytet.

– Detta genombrott är resultatet av ett förträffligt långvarigt samarbete. Vi har tagit i bruk en teknisk lösning, men grund för detta arbete är de facto ömsesidigt förtroende vilket har möjliggjort att vi nått en ny nivå och tillsammans är internationella föregångare, konstaterar Arto Pirinen, Strategidirektör för finska Skatteförvaltningen.

Rivo Reitmann, Vice Generaldirekör vid Maksu- ja Tolliamet, tillägger att informationsutbyte avsevärt kommer att intensifiera samarbetet kring utredningar av gränsöverskridande skatteförseelser.

– Handräckningsärenden mellan Estland och Finland utgör i båda länderna en tredjedel av alla ärenden.  Det realtida informationsutbytet medför att arbetet i båda skatteförvaltningarna blir avsevärt smidigare och snabbare samt är ett ledande exempel på gott samarbete mellan skatteförvaltningar.