Arbetsgivare: korrigera felen i inkomstregisteranmälningarna så snart som möjligt

Nyhet, 4.2.2021

Om du behöver korrigera inkomstregisteranmälningar för 2020 ska du korrigera uppgifterna så snart som möjligt. Korrigeringar som har gjorts senast den 15 mars hinner med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna för löntagare.

När du kontrollerar uppgifterna kan du ta hjälp av de rapporter som kan beställas från inkomstregistret. Rapporten Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (618) är avsedd för betalarna för att avstämma och kontrollera uppgifterna i anmälningarna. Om du korrigerar inkomstuppgifter lönar det sig också att kontrollera exempelvis yrkesklassuppgiften och uppgifternarna om försäkringarna, och att korrigera alla uppgifterna på en gång.

Korrigering av anmälningar

Korrigera i första hand genom att lämna en ersättande anmälan till inkomstregistret. Det finns dock situationer där korrigeringen måste göras genom att makulera den felaktiga anmälan och lämna en ny ersättande anmälan.

Om du makulerar felaktiga anmälningar som lämnats till inkomstregistret ska du beakta följande:

  • Makulera anmälan och lämna därefter under samma dag en ny anmälan så att uppgifterna i den nya anmälan ersätter uppgifterna i den makulerade anmälan.
    • Anmälningar som lämnats klockan 16.00–18.00 kan i enstaka fall fördelas till olika dagar. På grund av detta är det säkrast att lämna anmälningarna antingen före klockan 16 eller först efter klockan 18.
  • Gör alla malkuleringar av anmälningar för 2020 och lämna nya anmälningar senast den 15 mars 2021 för att uppgifterna på löntagarnas skattedeklarationer ska bli rätt.

Lämna den nya anmälan inom samma arbetsdag så att betalningen som hänför sig till den makulerade anmälan inte hinner returneras och dröjsmålspåföljder skapas för den nya betalningen. Läs anvisningarna om hur du i MinSkatt kan kontrollera tidpunkten för returneringen av betalningar. Det kan även uppstå konsekvenser för inkomsttagaren om det efter makuleringen uppkommer dröjsmål med att lämna den nya anmälan. Borttagna inkomstuppgifter kan bli obeaktade exempelvis på skattekortet eller i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Mer information: