Aktiebolag: Ett bokslut i IXBRL-format som skickats till PRS förmedlas i fortsättningen direkt till Skatteförvaltningen

Nyhet, 1.4.2021

Skatteförvaltningen får i fortsättningen automatiskt de bokslutsuppgifter i IXBRL-format som aktiebolag lämnat till handelsregistret som Patent- och registerstyrelsen (PRS) upprätthåller. Hittills har aktiebolag varit tvungna att lämna bokslutsuppgifterna separat till Skatteförvaltningen i samband med inlämningen av skattedeklarationen även om de lämnat samma uppgifter i IXBRL-format till PRS. 

Det nya förfarandet som gäller bokslut i IXBRL-format medför inga ändringar i de utsatta tiderna för när bokslutet ska lämnas till Skatteförvaltningen.

Om ett aktiebolag har lämnat bokslutet i IXBRL-format till PRS inom den utsatta tiden för skattedeklarationen, får Skatteförvaltningen bokslutet direkt från PRS och det behöver inte skickas separat till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen får alla de bokslut från PRS som lämnats efter den 1 januari 2021.

Om bolaget har lämnat IXBRL-bokslutet till PRS efter den utsatta tiden för skattedeklarationen, kan Skatteförvaltningen begära att bolaget också skickar bokslutet direkt till Skatteförvaltningen, även om bolaget har planer på att senare lämna IXBRL-bokslutet till PRS.