Öppet bolag och kommanditbolag – kontrollera att uppgifterna i handelsregistret är uppdaterade

Nyhet, 4.2.2021

Öppna bolag och kommanditbolag har sedan 2016 varit tvungna att i handelsregistret registrera alla ändringar i bolagsavtalet. Övergångsperioden för lagändringen gick ut den 31 december 2020 och därför ska bolagen senast nu kontrollera att de uppgifter om bolagsmän och övriga uppgifter som har införts i handelsregistret stämmer.

Om det nya avtalet inte har registrerats ska du skicka det giltiga bolagsavtalet omedelbart till handelsregistret för att registreras.

Bolagets resultat beskattas enligt uppgifterna i handelsregistret

Skatteförvaltningen får uppgifterna om bolagsmännen och deras andelar från handelsregistret. Näringssammanslutningens resultat beskattas som inkomst för delägarna enligt de andelar som delägarna har av sammanslutningens inkomst.

Om ändringar i bolagsmännen eller bolagsavtalet inte har registrerats, tillämpas bolagsavtalet i beskattningen i den form som det senast har registrerats i handelsregistret.

Även i fortsättningen ska anmälan lämnas till handelsregistret omedelbart efter att bolagsavtalet undertecknats antingen i e-tjänsten ytj.fi eller med ändringsanmälan Y5. Anmälan ska lämnas bland annat om ändringar i uppgifterna om branschen och i delägaruppgifterna om bolagsmännen.

Läs mer: Fördelningen av beskattningsbar inkomst inom öppna bolag och kommanditbolag