Även kortfristig uthyrning av bostaden påverkar skattefriheten vid försäljning

Nyhet, 10.6.2021

Så kallad P2P-uthyrning (korttidsuthyrning mellan privatpersoner) av den egna bostaden har blivit allt populärare under de senaste åren. Många vill hyra ut sin bostad sporadiskt, till exempel under sin semester. Skatteförvaltningen påminner om att även korttidsuthyrning avbryter det oavbrutna boendet som är villkoret för den skattefria försäljningen.

En bostad som är i eget ägo får säljas skattefritt om ägaren själv har bott stadigvarande i bostaden i två års tid. Också användningen som stadigvarande bostad för make eller minderåriga barn uppfyller boendevillkoret. Om bostaden säljs innan ägaren bott två år i bostaden ska hen betala skatt på överlåtelsevinsten vid försäljningen.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens aktuella beslut avbryts perioden på två år även om uthyrningen av bostaden är sporadisk och kortvarig. Uthyrning under endast ett dygn under två år räcker för att avbryta perioden på två år.

Om bostaden har använts för eget stadigvarande boende utan avbrott i två års tid får bostaden säljas skattefritt.

Lång frånvaro påverkar inte skattefriheten om bostaden inte hyrs ut

Det har ingen betydelse i vilket skede av ägarskapet den stadigvarande boendeperioden på två år fylls. Ägaren av bostaden kan till exempel först hyra ut bostaden i flera år, därefter bo där själv i två år och sedan hyra ut den igen. Då uppfylls boendevillkoret, alltså om ägaren säljer sin bostad och får försäljningsvinst på den, är vinsten skattefri för ägaren.

Försäljningsvinsten är skattefri också om ägaren hyr ut en del av bostaden under boendeperioden på två år. Om ägaren själv använder minst hälften av bostaden får hen sälja bostaden skattefritt efter att hen själv har bott där oavbrutet i två års tid.

Ägarens långa frånvaro påverkar inte den skattefria försäljningen av en egen bostad. Om bostaden under exempelvis en semesterresa eller arbetskommendering utomlands har reserverats för eget bruk och inte hyrs ut, kan den efter ägartiden på två år säljas skattefritt.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut av den 7 juni är ett prejudikat med vilket HFD upphävde det beslut som centralskattenämnden meddelade i september 2020.

Bostaden kan säljas skattefritt när

  • du själv har bott i bostaden i minst två år utan avbrott eller
  • din make eller ditt minderåriga barn har bott i bostaden i minst två år utan avbrott under din ägartid
  • du har hyrt ut högst hälften av din bostad när du bodde där under den oavbrutna perioden på två år
  • du under dessa två år inte har hyrt ut bostaden då du varit frånvarande även om frånvaron varit lång, till exempel på grund av utlandskommendering.

Bestämmelserna gäller såväl aktielägenheter som egnahemshus.