Förening: övergå till att använda Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakter

Nyhet, 20.2.2020

De ansvarspersoner i föreningar som har rätt att representera föreningen ensam kan nu använda Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakter när de sköter skatteärenden i Skatteförvaltningens e-tjänster.

Personbeteckningen och rollen i organisationen (ordförande eller en person med firmateckningsrätt) för ansvarspersonen i föreningen ska vara antecknad i föreningsregistret, om ansvarspersonen

  • använder Suomi.fi-identifikationen då hen sköter ärenden
  • ger en annan person eller ett företag en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden på föreningens vägnar.

En person i föreningen med firmateckningsrätt kan ge en fullmakt i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Du kan kontrollera uppgifterna om ansvarspersonerna i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister.

Behörigheterna i olika e-tjänster och identifikation

Lomake.fi, Ilmoitin.fi och MinSkatt: En i föreningsregistret antecknad styrelseordförande eller en person med firmateckningsrätt i föreningen kan sköta ärenden utan separat fullmakt.

Föreningens styrelseordförande eller en person med firmateckningsrätt i föreningen kan identifiera sig i e-tjänsten med sina egna nätbankskoder, sitt mobilcertifikat eller certifikatkort.

Skatteförvaltningen rekommenderar att de personer som sköter skatteärenden på föreningens vägnar övergår till att använda Suomi.fi-fullmakter och slutar att använda e-tjänsten Katso.

Suomi.fi-fullmakterna ersätter så småningom e-tjänsten Katso

Autentiseringen och auktoriseringen i Katso fungerar ännu i Skatteförvaltningens e-tjänster under slutet av 2020. Man kan övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter stegvis allteftersom nya funktioner införs i Suomi.fi-fullmaktstjänsten. Om de kommande funktionerna kan man läsa mer i nyheten för december Katso-koder och -behörigheter kan ännu användas mot slutet av 2020

Många använder redan Suomi.fi-fullmakterna

I Skatteförvaltningens e-tjänster kan Suomi.fi-fullmakter redan nu användas av

  • privatpersoner
  • rörelseidkare och yrkesutövare (firmor)
  • jord- och skogsbruksidkare
  • aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag.

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan ett företag eller en privatperson ge fullmakt till ett ombud för skötseln av skatteärenden på sina vägnar. Man kan ge eller begära fullmakt i fullmaktstjänsten i Suomi.fi.

Mer information och anvisningar