Skatt.fi intog en TOP 10 plats bland webbvarumärkena

Nyhet, 23.9.2020

Skatt.fi intog en plats bland de tio bästa webbvarumärkena i en undersökning som Taloustutkimus genomförde om de i Finland mest uppskattade webbvarumärkena (Verkkobrändien arvostus Suomessa). Yle Areena fortsätter som Finlands mest uppskattade webbvarumärke.

Undersökningen omfattade 150 mest kända finländska och utländska webbvarumärken.

– Vi är mycket nöjda och glada att skatt.fi är med bland de mest uppskattade webbvarumärkena. Nivån är ju mycket hög. Resultatet uppmuntrar oss att fortsätta utveckla webbplatsen i en allt mer kundorienterad riktning och att förbättra tjänsten, säger kommunikationschef Katri Riekkinen.

Webbtjänst för hela folket

Skatt.fi är en av de mest använda e-tjänsterna inom den offentliga förvaltningen i Finland med 32,5 miljoner besök 2019. Betydelsen av skatt.fi som producerare av skattetjänster är betydlig både för enskilda skattebetalare och företag. Besöksantalet exempelvis under skattedeklarationstiden uppgår till cirka 300 000. På webbsidorna finns inte bara länkar till e-tjänster och blanketter för skatteärenden utan också hundratals innehållssidor som ger bakgrundsinformation och anvisningar om beskattningsfrågor i olika kundsituationer.

– Bakgrunden till det stora besöksantalet på skatt.fi är att allt flera sköter sina skatteärenden elektroniskt och att e-tjänsten MinSkatt innehåller direkta länkar till skatt.fi. På enbart MinSkatt var besöksantalet 17 miljoner 2019. Detta antal är verkligen stort.

Skatt.fi används också mobilt i allt större omfattning. Andelen mobilanvändare var 35 procent 2019 medan den motsvarande andelen var 28 procent 2018.

– Tjänstens storleksklass och betydelse kräver också kontinuerligt utvecklingsarbete så att vi lätt kan handleda stora mängder besökare till rätt innehåll och att de kan handla självständigt. Detta kräver databaserad utveckling av tjänsten och ett smidigt utvecklingsgrepp.