Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Vårens skattedeklarationstid börjar – jord- och skogsbruksidkare deklarerar först

Nyhet, 20.1.2020

Skatteförvaltningen har fastställt de utsatta dagarna för skattedeklarationerna för 2019. De första att deklarera är jord- och skogsbruksidkare samt företagare med firmanamn som lämnar in sina deklarationer i mars och april. De flesta finländare lämnar sin skattedeklaration i maj. Alla skattedeklarationer kan nu lämnas i MinSkatt.

De utsatta datumen för skattedeklarationer i ett nötskal

2.3.2020:

Skattedeklarationen för skogsbruk för de skogsägare som bor i Finland och som inte bedriver jordbruk eller näringsverksamhet

Jordbrukssammanslutningens skattedeklaration för jordbruk

Momsdeklaration, om skatteperioden är ett kalenderår. Också utsatt datum för betalning av moms

Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter

2.4.2020:

Skattedeklaration för jordbruk

Jordbruksidkarnas och deras makars förhandsifyllda skattedeklaration för personliga inkomster

Firmanamnsföretagarens skattedeklaration för företagsverksamhet. Firmanamnsföretagarnas och deras makars förhandsifyllda skattedeklaration för personliga inkomster

Sådana skogsägares skattedeklaration som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet

Skattedeklaration för näringssammanslutningar

5.5.2020:

Det första utsatta datumet för lön- och pensionstagarnas förhandsifyllda skattedeklarationer. Om du har något att lägga till eller korrigera, ska du lämna uppgifterna senast nu.

Den utsatta dagen för fastighetsskattedeklaration. Om du har något att korrigera i fastighetsuppgifterna, ska du lämna korrigeringarna senast nu.

12.5.2020:

Lön- eller pensionstagarnas andra utsatta datum för den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om du har något att lägga till eller korrigera, ska du lämna uppgifterna senast nu.

19.5.2020:

Lön- eller pensionstagarnas tredje utsatta datum för den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om du har något att lägga till eller korrigera, ska du lämna uppgifterna senast nu.

Du kan lämna din skattedeklaration för jord- och skogsbruk samt näringsverksamhet redan nu i MinSkatt

Jord- och skogsbruksidkare, firmanamnsföretagare samt sammanslutningar får skattedeklarationsblanketter före utgången av januari antingen med posten eller, om de har registrerat sig som användare av Suomi.fi-meddelanden, endast i MinSkatt. Dessa användare får då ett e-postmeddelande när de har fått skattepost i MinSkatt. I varje fall finns allas skattedeklarationer också i MinSkatt. Kompletteringar till skattedeklarationer kan lämnas endast på ett ställe, antingen elektroniskt eller på papper.

Du kan lämna dina skattedeklarationer för jord- och skogsbruk samt näringsverksamhet redan nu i MinSkatt. Den som deklarerar på papper ska se till att deklarationen är framme hos Skatteförvaltningen senast på det utsatta datumet.

Jordbruksidkare, firmanamnsföretagare och deras makar får sina förhandsifyllda skattedeklarationer för personliga inkomster samt fastighetsbeskattningsbeslutet redan i mars. Efter det börjar vi skicka dessa till löntagare och pensionärer antingen med posten eller enbart via MinSkatt. Om kunden har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får hen ett meddelande till sin e-post om att det finns skattepost i MinSkatt. Fastighetsuppgifter kan korrigeras i MinSkatt strax efter att fastighetbeskattningsbesluten har kommit.

De nya funktionerna hjälper till och gör det snabbare att deklarera

Skatteförvaltningen har vidareutvecklat MinSkatt, varför det går ännu lättare att deklarera. Jord- och skogsbruksidkare samt firmanamnsföretagare har nu i MinSkatt de uppgifter om utgiftsrester som fastställts för det föregående året samt uppgifter om reserveringar och skogsavdrag. Uppgifterna visas färdigt i skattedeklarationsunderlaget, vilket gör det snabbare att deklarera. Eurobeloppen för resekostnadsersättningar som fastställs årligen finns färdigt i MinSkatt, och man kan också ansöka om återbäring av energiskatt i MinSkatt.