Värmevärdet för naturgas – skattenivåerna stannar vid det lägre värmevärdet också 2021

Nyhet, 25.11.2020

Inom naturgasmarknaden övergicks det i början av 2020 till att mäta och fakturera den använda naturgasen enligt det högre värmevärdet i stället för det tidigare använda lägre värmevärdet. I skattetabellen i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) fastställs energiinnehålls- och koldioxidskatten samt försörjningsberedskapsavgiften fortfarande enligt det lägre värmevärdet.

Hur beaktas det högre värmevärdet i beskattningen och återbäringarna?

Skatteförvaltningen har 2020 beaktat den inverkan som ändringarna i naturgasmarknadslagen har på beskattningen genom en temporär anvisning:

Skatteförvaltningen fortsätter tills vidare giltighetstiden för anvisningen eftersom skattenivåerna stannar vid det lägre värmevärdet också 2021.

De kommersiella naturgasmängderna ska även i fortsättningen ändras för beskattningen av naturgas så att de motsvarar det lägre värmevärdet.

Enligt Skatteförvaltningens anvisning:

  • De skattskyldiga ska själv ange naturgasmängden enligt det lägre värmevärdet i sin skattedeklaration och återbäringsansökan.
  • Naturgasmängden enligt det högre värmevärdet omvandlas till det lägre värmevärdet genom att dividera det med koefficienten 1,1088.