En utländsk arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta behöver inte besöka skattebyrån för att få ett skattekort eller skattenummer

Nyhet, 29.5.2020

Uppdaterad 11.1.2021:

På grund av coronan fortsätter Skatteförvaltningen med det lindrade förfarandet varmed en utländsk arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta får ett skattekort och skattenummer utan att besöka skattebyrån.

Skatteförvaltningen uppmanar arbetstagare som kommer från utlandet till Finland att tillsvidare undvika besök på skattebyrån. Skatteförvaltningen gör ett skattenummer och ett skattekort för arbetstagaren på basis av uppgifterna i den blankett som kunden fyllt i.
Det lindrigare förfarandet är lätt för arbetstagaren eftersom ärendet kan inledas redan i avreselandet utan att behöva köa på skattebyrån. Via förfarandet går det att få ett skattenummer och skattekort inom några dagar.

Blanketterna skickas till Skatteförvaltningen med säker e-post. Anvisningarna till att använda e-posten och uppgifterna om de blanketter som behövs får du genom att ringa till Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 003. Undantagsförfarandet är i kraft fram till 30.9.2021.