Utländska säsongsarbetare behöver inte besöka skattebyrån på grund av skattekortet

Nyhet, 29.5.2020

På grund av coronavirussituationen kommer vi i sommar inte att besöka bär- och fruktodlingar för att identifiera utländska säsongsarbetare som arbetar i Finland för första gången. I denna exceptionella situation kan en utländsk säsongsarbetare få ett skattekort utan identifiering. Skatteförvaltningen ger dessa säsongsarbetare en konstgjord beteckning istället för en finsk personbeteckning. Utländska säsongsarbetare behöver av denna orsak inte besöka en skattebyrå personligen, utan skattekortet görs utifrån uppgifterna på blanketten.

Detta undantagsförfarande är i kraft till och med 31.8.

Dokument som behövs

För att få ett skattekort ska man fylla i blankett 6148r Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster. En kopia av arbetstagarens pass och en eventuell fullmakt ska bifogas till blanketten.

Även de utländska säsongsarbetare som redan har en finsk personbeteckning och endast behöver ett skattekort, ansöker om skattekort med samma blankett. I dessa fall antecknas den finska personbeteckningen på blanketten. De behöver i dessa fall inte bifoga en kopia av sitt pass till blanketten.

Om arbetstagaren är berättigad till FPA:s temporära stöd vid epidemi för säsongsarbetare som kommer från utlandet (kela..fi) ska denna förmånsinkomst antecknas på skattekortsblanketten i punkten Förmån.

Om man vill att skattekortet skickas direkt till arbetsgivaren ska man också till ansökan (blankett 6148) bifoga en fullmakt av varje arbetstagare om att skattekortet och utredningsdelen (beslutet om förskottsuppbörd) kan skickas direkt till arbetsgivaren. Fullmakten kan ges med blanketten Fullmakt för att sköta skatteärenden.

Att lämna blanketterna till Skatteförvaltningen

Blanketterna kan föras till den närmaste skattebyrån eller skickas till Skatteförvaltningen med säker e-post.

Om blanketterna skickas per post till närmaste skattebyrå ska de postas direkt till skattebyråns PB-adress och i kuvertet ska man förutom adressen, även anteckna texten ”Säsongsarbetarnas blanketter”. På detta sätt kan vi snabbt ta dessa blanketter till behandling. Se skattebyråernas postadresser

Om du vill skicka blanketterna till Skatteförvaltningen med säker e-post, får du anvisningar om hur du ska gå till väga genom att ringa Skatteförvaltningens servicenummer, tfn 029 497 050. När blanketterna skickas till Skatteförvaltningen med säker e-post ska man skriva ”Säsongsarbetarnas blanketter" som rubrik.

Leverans av skattekorten

Om man vill att skattekorten postas direkt till arbetsgivaren ska man i ansökan i punkten arbetsgivarens eller prestationsbetalarens namn även ange den adress som skattekorten ska postas till.

Om arbetsgivaren vill hämta skattekorten från den skattebyrå till vilken ansökningsblanketterna har lämnats ska man till ansökan bifoga ett fritt formulerat följebrev med telefonnummer och en uppgift om att skattekorten hämtas från skattebyrån. I dessa fall kommer handläggaren på skattebyrån att ringa till arbetsgivaren när skattekorten är klara för att hämtas.