Arbetsgivare: agera nu om det finns något i inkomstregisteruppgifterna som behöver korrigeras

Nyhet, 7.2.2020

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret används nu för första gången i löntagarnas förhandsifyllda skattedeklarationer. Om du ännu har något att korrigera i anmälningarna till inkomstregistret för 2019 ska du göra korrigeringarna senast 16.3, för att de korrigerade uppgifterna också ska hinna med i skattedeklarationerna.

Vid kontollen av uppgifterna kan du ta hjälp av de rapporter som är tillgängliga i inkomstregistret. För att kontrollera inkomstuppgifter erbjuds nu en ny rapport: Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (618). Om du korrigerar inkomstuppgifter lönar det sig också att kontrollera exempelvis yrkesklassuppgiften och uppgifterna om försäkring, och korrigera alla uppgifterna på en gång.

Korrigering av anmälningar

Anmälningarna korrigeras i första hand genom att lämna en ersättande anmälan till inkomstregistret. Det finns ändå situationer då man ska göra korrigeringen genom att makulera den felaktiga anmälan och lämna en ny ersättande anmälan.

Om du makulerar felaktiga anmälningar som lämnats till inkomstregistret ska du beakta följande:

  • Makulera anmälan och lämna därefter samma dag en ny anmälan för att uppgifterna i den makulerade anmälan ska ersättas med uppgifterna i den nya anmälan.

    • Deklarationer som lämnats kl. 16-18 kan i enstaka fall delas upp på olika dagar. På grund av detta är det säkrast att lämna deklarationer antingen före kl. 16 eller först efter kl. 18.
  • Gör alla malkuleringar av anmälningar för 2019 och lämna nya anmälningar senast 16.3.2020, för att uppgifterna på löntagarnas skattedeklarationer ska bli rätt.

Det lönar sig att lämna en ny anmälan under samma arbetsdag så att betalningen som hänför sig till den makulerade anmälan inte hinner returneras och dröjsmålspåföljder skapas för den nya betalningen. Det kan även uppstå konsekvenser för inkomsttagaren om det uppkommer dröjsmål med att lämna den nya anmälan efter makuleringen. Borttagna inkomstuppgifter kan förbli obeaktade exempelvis på skattekortet eller i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Mer information:

Nyheten har uppdaterats 20.2.2020 kl. 11.30 (klockslaget har lagts till anvisningen om att korrigera anmälan).

Nyheten har uppdaterats 4.3.2020 kl. 15.40 (klockslaget har rättats i anvisningen för korrigeringen).