Tjänster som försäkringsförmedlare utför är i huvudsak momsfria

Nyhet, 28.2.2020

Skatteförvaltningen har under 2019 fäst uppmärksamhet vid momsbeskattningen av de tjänster som försäkringsmäklare säljer. Försäkringsförmedlare säljer bland annat förmedlingstjänster som gäller försäkringar. Det har rått oklarheter om den momsbehandling som försäkringsförmedlare följer vid försäljning och inköp.

Tjänstens innehåll avgör momsbehandlingen av försäljningen av de tjänster som försäkringsrepresentanter utför. Försäljningen av tjänster är inte momsfri endast på grund av att den som utför tjänsten är en försäkringsförmedlare.

Den förmedling av försäkringar som försäkringsförmedlaren utför för försäkringsbolaget är en momsfri tjänst. Försäkringsförmedlaren kan också sälja andra tjänster och varor. Momsbehandlingen av dessa försäljningar ska avgöras från fall till fall.

Om försäkringsförmedlaren har momspliktig försäljning ska försäkringsförmedlaren registrera sig som momsskyldig. Man behöver dock inte registrera sig om omsättningen understiger 10 000 euro under räkenskapsperioden. I omsättningen beräknas även de momsfria arvodena för försäkringsförmedlingen.

 

Om försäkringsförmedlaren har registrerat sig som momsskyldig och hen har momspliktig försäljning är försäkringsförmedlaren berättigad till inköpsavdrag. Avdragsrätt för försäkringsförmedlaren uppkommer till den del en inköpt vara eller tjänst har en direkt och omedelbar anknytning till försäkringsförmedlarens momspliktiga försäljning. Om den inköpta varan eller tjänsten däremot anknyter till den momsfria verksamheten som försäkringsförmedlaren idkar kan förmedlaren inte dra den moms som ingår i inköpspriset.

Försäkringsförmedlare kan vid behov be om skriftlig handledning eller ett förhandsavgörande från Skatteförvaltningen för att säkerställa momsbehandlingen av sina tjänster.

Skatteförvaltningen skickar ett handledningsbrev till förmedlare i månadsskiftet februari-mars angående det ovan nämnda.