Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i punktbeskattningstjänsterna

Nyhet, 1.9.2020

Den 1 oktober 2020 börjar man använda Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter i följande punktbeskattningstjänster:

  • E-tjänsten Punktskattedeklaration
  • Stödmottagarregistret för punktskatt (VATU)
  • E-tjänsten EMCS (Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter)

Tills vidare kan företag också använda Katso-behörigheter för att besöka tjänsterna. Det lönar sig att ta i bruk Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna så snart som möjligt, eftersom Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Efter detta kan man endast använda Suomi.fi-identifikation, vilket innebär att företag loggar in i punktbeskattningstjänsterna antingen med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Man kan endast använda Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden på någon annans vägnar.

I fortsättningen kan du använda Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärenden på någon annans vägnar i punktbeskattningstjänsterna

Det finns två fullmakter i Suomi.fi som kan användas för att sköta ärenden på någon annans vägnar i punktbeskattningstjänsterna: Hantering av punktskatteärenden och Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter (EMCS).

1) Hantering av punktskatteärenden

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren på fullmaktsgivarens vägnar

  • lämna punktskattedeklarationer
  • ansöka om skatteåterbäring (med undantag för skatteåterbäring till energiintensiva företag)
  • i e-tjänsten Punktskattedeklaration beräkna och betala en punktskattegaranti som gäller en enskild transport, och på detta sätt få en tillfällig registrering i kraft för flyttningar inom EMCS-systemet
  • läsa tidigare beskattnings- eller återbäringsbeslut
  • sköta ärenden som gäller stödmottagarregistret för punktskatt (VATU).

Med fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan man inte på någon annans vägnar ansöka om tillstånd som behövs inom punktbeskattningen.

2) Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter (EMCS)

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren agera på fullmaktsgivarens vägnar i ärenden som gäller flyttningar inom ramen för ett uppskovsförfarande för punktskattepliktiga produkter.

 

Punktskatteärenden kan skötas i MinSkatt från ingången av 2021

Förfarandena inom punktbeskattningen förnyas i början av 2021. Kunden lämnar sin punktskattedeklaration och ansöker om återbäringar och inleder även tillståndsärenden, registreringar och omprövningsbegäranden som gäller punktbeskattningen elektroniskt i MinSkatt.

Punktskattedeklarationen för december 2020 ska man dock ännu lämna i e-tjänsten Punktskattedeklaration i januari 2021.

Om ett företag sköter punktskatteärenden på ett annat företags vägnar går det att sköta ärenden i MinSkatt från och med januari med samma fullmakt (Hantering av punktskatteärenden) som företaget ansökt om 2020. Med fullmakten ”Hantering av punktskatteärenden" kan man dock inte sköta betalningsärenden i MinSkatt. Företaget som fått fullmakten kan då betala skatter, andra betalningar och säkerheter i nätbanken. För betalningen behöver man de uppgifter om skattebeloppet, kontonumret och referensnumret för skatter på eget initiativ som finns i MinSkatt.

E-tjänsten EMCS (Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter) överförs till MinSkatt 2023.

Mer information och anvisningar