Ställningstagandet om hur coronaviruset påverkar skattefriheten vid utlandsarbete har uppdaterats

Nyhet, 23.3.2020

Skatteförvaltningen har publicerat ett uppdaterat ställningstagande där det berättas om hur coronaviruspandemin påverkar skattefriheten vid utlandsarbete när arbetstagaren på grund av pandemin vistas längre än vanligt i Finland.

I allmänhet är lönen för utomlandsarbete skattefri i Finland om arbetstagaren arbetar utomlands i minst sex månader (den så kallade sexmånadersregeln) och inte vistas i Finland mer än sex dagar i snitt per arbetsmånad.

Lönen kan vara skattefri även om vistelsedagarna i Finland överskrids

Enligt Skatteförvaltningens ställningstagande kan coronaviruspandemin dock anses utgöra en sådan orsak för att vistas i Finland som enligt sexmånadersregeln är tvingande, oväntad och oberoende av arbetsgivaren eller arbetstagaren för den tid när utrikesministeriet uppmanar att undvika resor. Detta gäller alla länder så länge som de resebegränsningar som utrikesministeriets utfärdat är i kraft.

I denna situation kan lönen för utlandsarbete vara skattefri oavsett att vistelsedagarna i Finland överskrids om de övriga villkoren för sexmånadersregeln uppfylls.

Läs mer:

Skatteförvaltningens ställningstagande