Skatt.fi och våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 6.6 cirka klockan 18–22. Mer information om serviceavbrottet

Skattekorten för år 2020 träder i kraft 1.2.2020 – du kan skapa dig ett ändringsskattekort när som helst under året

Nyhet, 8.1.2020

Skatteförvaltningen skickar ett nytt skattekort för 2020 till cirka 4,8 miljoner finländare i december–januari. Alla skattekorten har varit tillgängliga i MinSkatt sedan mitten av december.
 
Det lönar sig att kontrollera inkomstgränsen på skattekortet. Skattesatsen för de flesta finländare är redan färdigt rätt. Om inkomstgränsen ändå är för låg eller inkomsterna ändrats betydligt går det enkelt att göra ett nytt skattekort i MinSkatt. Du kan göra ett ändringsskattekort i tjänsten under hela året. 

Vanliga frågor om skattekort:

Vilken skattesats och inkomstgräns används i januari?

För den lön som betalas ut i januari 2020 används i regel skattekortet för år 2019.  Inkomstgränsen nollställs dock och inkomsterna för januari räknas inte heller med i inkomstgränsen på skattekortet för 2019. Om kunden har gjort ett ändringsskattekort som trätt i kraft vid ingången av 2020 används det även i januari.

På min lön i december togs det ut skatt enligt tilläggsprocenten. Vilken skattesats används i januari?

I januari används igen skattekortets grundprocent för 2019.

Varför är inkomstgränsen för låg på det nya skattekortet?

Inkomstgränsen på skattekortet har beräknats enligt 11 månader från februari till december. I beräkningen som kommer med skattekortet (beslut om förskottsuppbörd) ser du inkomstgränsen för hela året. Om den också är för låg eller hög kan du göra ett nytt skattekort i MinSkatt.

Ska jag lämna mitt skattekort själv till min arbetsgivare eller pensionens utbetalare?

En del arbetsgivare får skattekorten som direktöverföring från Skatteförvaltningen. Kontrollera detta av din arbetsgivare. Om du gör ett ändringsskattekort ska du alltid lämna det själv till din löneutbetalare. Skattekortet behöver du bara lämna en gång till pensionens utbetalare när du blir pensionerad eller börjar få en ny pension. Därefter skickas skattekortet automatiskt till pensionens utbetalare.

När lönar det sig för mig att göra ett ändringsskattekort?

Kontrollera din inkomstgräns för hela året i beräkningen som kommer med skattekortet. Om inkomstgränsen är lämplig behöver du inte ändra på ditt skattekort. Om inkomstgränsen är för låg eller hög ska du göra ett nytt skattekort i MinSkatt. Om det under året sker betydliga ändringar i dina inkomster eller avdrag kan du göra ett nytt skattekort i MinSkatt när som helst. Med skatteprocenträknaren på webbplatsen skatt.fi kan du räkna ut om du behöver ändra din skattesats.