Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 57 619 miljoner euro i januari-oktober 2020

Nyhet, 11.11.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 57 619 miljoner euro i januari-oktober 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 26 347 miljoner euro, som var 668 miljoner (+2,6%) mera än året innan. Av beloppet utgjorde 25 090 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 750 miljoner euro (+3,1 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-oktober var sammanlagt 4 107 miljoner euro (-20,1%).

Momsintaget i januari-oktober var sammanlagt 14 721 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 6 168 miljoner euro.