Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 51 848 miljoner euro i januari-september 2020

Nyhet, 12.10.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 51 848 miljoner euro i januari-september 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 23 672 miljoner euro, som var 650 miljoner (+2,8%) mera än året innan. Av beloppet utgjorde 22 620 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 707 miljoner euro (+3,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 3 736 miljoner euro (-20,3%).

Momsintaget i januari-september var sammanlagt 13 164 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 5 648 miljoner euro.