Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 46 804 miljoner euro i januari-augusti 2020

Nyhet, 10.9.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 46 804 miljoner euro i januari-augusti 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.  

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 21 810 miljoner euro, som var 132 miljoner (+0,6%) mera än året innan. Av beloppet utgjorde 20 207 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 651 miljoner euro (+3,3 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 3 493 miljoner euro (-18,3%).

Momsintaget i januari-augusti var sammanlagt 11 586 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 5 161 miljoner euro.