Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 41 353 miljoner euro i januari-juli

Nyhet, 12.8.2020

Skatter som tas ut av andra myndigheter har inte beaktats i Skatteförvaltningens intag. Den mest betydande skatten bland skatter som tas ut av andra myndigheter är Traficoms fordonskatt. Traficom samlade in 1 150 miljoner euro i fordonskatt år 2019.

Privatpersoners inkomstskatter uppgick till 19 766 miljoner euro i januari-juli (+0,5 %). Det viktigaste inkomstskatteslaget bland privatpersoner är förskottsinnehållningarna på löner, pensioner och förmåner. I januari-juli uppgick förskottsinnehållningarna till 17 561 miljoner euro (+3,2 %).

De ekonomiska problem som coronavirussituationen orsakat samt de lindrigare betalningsarrangemangen för skatter som beviljats företag på basis av de ekonomiska problemen har hittills visat sig mest i momsintaget. Momsintaget var sammanlagt 9 823 miljoner euro (-11,5 %) i januari-juli. De exceptionellt stora sänkningarna i momsens brutto- och nettointag för juni och juli beror på att företagen enligt de lindrigare betalningsarrangemangen kunde få den moms som de betalat i början av året återbetald på ansökan. I juni uppgick återbetalningarna till cirka 275 miljoner euro och i juli till 85 miljoner euro.

Också samfundsskatteintagen för januari-juli, 3 156 miljoner euro (-18,1%), är på grund av coronavirussituationen mindre än i fjol.