Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 34 943 miljoner euro i januari-juni 2020

Nyhet, 10.7.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 34 943 miljoner euro i januari-juni 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 16 864 miljoner euro, som var 53 miljoner (-0,3%) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 14 823 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 507 miljoner euro (+3,5 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 2 821 miljoner euro (-14,6%).

Momsintaget i januari-juni var sammanlagt 8 540 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 3 649 miljoner euro.