Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 7 308 miljoner euro i januari 2020

Nyhet, 12.2.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 7 308 miljoner euro i januari 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari var sammanlagt 3 286 miljoner euro, som var 122 miljoner mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 2 696 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 214 miljoner euro (+8,7 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari var sammanlagt 886 miljoner euro (-15,0%).

Momsintaget i januari var sammanlagt 1 543 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 1 183 miljoner euro.