Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 24 457 miljoner euro i januari-april 2020

Nyhet, 12.5.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 24 457 miljoner euro i januari-april 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 11 484 miljoner euro, som var 185 miljoner (+1,6%) mera än året innan. Av beloppet utgjorde 9 984 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 546 miljoner euro (+5,8 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 2 180 miljoner euro (-10,6%).

Momsintaget i januari-april var sammanlagt 6 097 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 2 675 miljoner euro.