Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 19 100 miljoner euro i januari-mars 2020

Nyhet, 14.4.2020

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 19 100 miljoner euro i januari-mars 2020. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Traficom samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 8 736 miljoner euro, som var 184 miljoner (+2,2%) mera än året innan. Av beloppet utgjorde 7 503 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 512 miljoner euro (+7,3 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 1 787 miljoner euro (-10,3%).

Momsintaget i januari-mars var sammanlagt 4 989 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 2 062 miljoner euro.