Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020 – Övergå till att använda kontonumren i Danske Bank och Nordea

Nyhet, 5.11.2020

Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020. Därefter lönar det sig inte längre att betala in skatter på Skatteförvaltningens OP-konto. Från och med december ska skatterna betalas in på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea.

Betala skatterna på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea från och med den 1 december 2020

Skatteförvaltningens konto i OP fungerar normalt fram till den 30 november 2020. Om du har betalat skatter på Skatteförvaltningens konto i OP före det, har din betalning kommit fram.

Skatteförvaltningens kontonummer i Danske Bank och Nordea förblir oförändrade. Du kan betala in skatter på dem också efter november. Kom alltid ihåg att också ange referensnumret för det skatteslag vars skatt du betalar. Observera att referensnumren är kundspecifika. Det betyder att du till exempel inte kan använda ditt eget referensnummer för fastighetsskatt för att betala din makes fastighetsskatt. Du hittar Skatteförvaltningens kontonummer och det rätta referensnumret i MinSkatt och på beskattningsbeslutet.

I e-fakturorna och direktbetalningarna har det på förhand beaktats att kontonumret i OP tas ur bruk. Därmed kommer betalningarna fram nu och också i fortsättningen via dem.

Du kan själv kontrollera betalningssituationen för dina skatter i MinSkatt

Om du vill försäkra dig om att din betalning kommit fram till Skatteförvaltningen kan du kontrollera det i MinSkatt. I MinSkatt ser du inom 1–2 bankdagar från att du betalat till vilken skatt din inbetalning har använts.

Om din inbetalning inte har kommit fram till Skatteförvaltningen ser du den som returnerad betalning på ditt eget konto dagen efter att du betalat.

Kontrollera att Skatteförvaltningens kontonummer i OP inte finns sparad i din nätbank.

Om du har sparat Skatteförvaltningens kontonummer i OP i din nätbank på betalningsunderlaget eller i mottagarförteckningen lönar det sig att radera kontonumret. Se till att du i fortsättningen betalar på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea.

Avtalet med OP upphör

Kontonumret i OP tas ur bruk på grund av att avtalet med OP om statens betalningsrörelsetjänster upphör den 30 november 2020. Under den nya avtalsperioden har Danske Bank och Nordea valts som leverantörer av statens betalningsrörelsetjänster.

Så här säkerställer du att du har de rätta betalningsuppgifterna för skatter:

I MinSkatt hittar du alltid de aktuella betalningsuppgifterna.
I MinSkatt ser du alltid de aktuella betalningsuppgifterna för att betala dina skatter, såsom Skatteförvaltningens kontonummer och ditt referensnummer för skatteslaget i fråga. Du kan också betala skatten direkt via MinSkatt. Då blir betalningsuppgifterna automatiskt rätt när du betalar.

Du hittar betalningsuppgifterna också på beskattningsbesluten.
På beskattningsbeslutet hittar du betalningsuppgifterna, såsom det skattebelopp som ska betalas, ditt eget referensnummer för respektive skatteslag och de aktuella kontonumren.

Privatperson eller rörelseidkare och yrkesutövare: Beställ en e-faktura.
Du kan beställa e-fakturor för fastighets-, förskotts- och kvarskatt. E-fakturor skickas enbart om du ska betala någon av dessa skatter. En e-faktura har betalningsuppgifterna och förfallodagen färdigt och därmed behöver du inte separat komma ihåg dem.