Skatteåterbäringar och kvarskatt: fem viktiga saker att komma ihåg

Nyhet, 25.6.2020

Under sommaren och i början av hösten får många löntagare skatteåterbäring eller betalar kvarskatt. I denna nyhet har vi samlat fem viktiga tips som har att göra med skatteåterbäringar och kvarskatt.

Skatteåterbäringar

Bakgrundsinformation: Om du har betalat för mycket skatt förra året får du tillbaka den överbetalda delen som skatteåterbäring. Vilken dag skatteåterbäringen betalas varierar, och beror på tidpunkten för färdigställandet av din beskattning.

De flesta får sin skatteåterbäring den 4 augusti. Då får ungefär 1,9 miljoner personer skatteåterbäring och sammanlagt cirka 900 miljoner euro betalas i återbäringar. Den första dagen när skatteåterbäringar betalas ut är den 6 juli, då får främst yrkesutövare och rörelseidkare återbäringar. De sista skatteåterbäringarna betalas i december.

I MinSkatt finns information om när din skatteåterbäring betalas och beloppet på återbäringen.

Observera att utbetalningsdagen och beloppet på skatteåterbäringen som finns i beskattningsbeslutet som du fick på våren var baserade på preliminära uppgifter om din beskattning. Om du eller din make/maka till exempel deklarerar resekostnader eller hushållsavdrag får du ett nytt beskattningsbeslut, och då kan det hända att betalningsdagen och beloppet på skatteåterbäringen ändras. I MinSkatt kan du kontrollera om din skattedeklaration fortfarande behandlas eller om du redan har fått ett nytt beskattningsbeslut.

Skatteåterbäringarna betalas i första hand in på ditt bankkonto, kontrollera alltså att Skatteförvaltningen har rätt kontonummer. Det är enklast att kontrollera och uppdatera kontonumret i MinSkatt. Kontonumret måste vara korrekt senast ungefär två veckor före utbetalningsdagen för att skatteåterbäringen ska kunna betalas ut.

Innan skatteåterbäringen betalas till dig kontrollerar Skatteförvaltningen att du inte har skatter som har förfallit till betalning eller skulder i utsökning. Om du har det används dina skatteåterbäringar först till dem, och den andel som eventuellt återstår betalas till dig på din skatteåterbäringsdag. Du får i början av den påföljande månaden ett sammandrag med information om att dina skatteåterbäringar har använts för skatter som förfallit till betalning.

Kvarskatt

Bakgrundsinformation: Om du förra året betalade för lite skatt måste du i år betala den andel som saknas i kvarskatt. Förfallodagarna för kvarskatten varierar och bestäms på basis av tidpunkten då beskattningen färdigställs.

De flesta (omkring 330 000 personer) har den första förfallodagen för sin kvarskatt den 3 augusti. På denna förfallodag samlas det in skatter till ett belopp på cirka 105 miljoner euro. Denna grupp betalar sin eventuella andra betalningsrat den 1 oktober. För många yrkesutövare och rörelseidkare är den första förfallodagen redan den 1 juli. Betalningsraterna är två om 170 euro eller mer ska betalas.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter innan du betalar kvarskatten. I det nya beskattningsbeslutet kan beloppet på kvarskatten och förfallodagarna ha ändrats. Det är möjligt att du får det nya beskattningsbeslutet först efter den ursprungliga förfallodagen för kvarskatten. I MinSkatt kan du kontrollera om din skattedeklaration fortfarande behandlas eller om du redan har fått ett nytt beskattningsbeslut.

Använd de korrekta betalningsuppgifterna för att betala kvarskatten. Betalningsuppgifterna finns på den giroblankett som bifogats till beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Med de betalningsuppgifter du fått kan du betala till exempel i din nätbank eller i MinSkatt, och då är betalningsuppgifterna automatiskt korrekta.

Observera att samma referensnummer används för kvarskatt och förskottsskatt. Om du har förskottsskatt att betala och förfallodagen för den infaller före förfallodagen för kvarskatten används betalningen till förskottskatten även om du avsåg att betala kvarskatten.

Om du inte betalar kvarskatten på förfallodagen ackumuleras dröjsmålsränta på skatten från dagen efter förfallodagen till dagen du betalar skatten. Du kan ansöka om betalningsarrangemang för betalning av kvarskatten. Läs mer: Vad händer om jag inte kan betala kvarskatten i tid?