Problem i överföringen av förtullningsuppgifter till Skatteförvaltningen från och med 18.11.2019

Nyhet, 17.1.2020

Tullens informationssystem har lidit av tekniska problem från och med 18.11.2019. Därför har uppgifter om följande förtullningsbeslut som gäller skattegränsimporter inte överförts från Tullen till Skatteförvaltningen:

  • importer från andra EU-länder till landskapet Åland
  • importer från EU:s tullområde men från ett område utanför skatteområdet till landskapet Åland
  • importer från EU:s tullområde men från ett område utanför skatteområdet till finländska fastlandet.

På grund av problemen finns jämförelseuppgifter per förtullningsbeslut om dessa importer inte tillgängliga i MinSkatt och uppgifterna finns inte heller med i det sammanlagda beloppet i momsdeklarationen i MinSkatt.

Observera att importuppgifterna dock alltid ska deklareras i tid med momsdeklarationen även om de inte finns med i jämförelseuppgifterna i MinSkatt.

Exempel: Om varan har förtullats till fri omsättning i förtullningsbeslutet vars förtullningsdatum är 20.11.2019, ska uppgifterna om importmoms ha angetts i momsdeklarationen för november senast 13.1.2020 även om uppgifterna inte kan sökas per förtullningsbeslut och de inte har funnits med i det sammanlagda belopp som visas i MinSkatt.

Jämförelseuppgifterna korrigeras så snabbt som möjligt. Skatteförvaltningen beklagar det besvär som felet orsakar.

Mer information om deklaration och betalning av importmoms