OECD publicerar nya anvisningar om internprissättningen av finansiella transaktioner

Nyhet, 12.2.2020

Den 11 februari har OECD publicerat en uppdatering till anvisningarna om internprissättning. Det tionde kapitlet i de uppdaterade anvisningarna behandlar internprissättning av finansiella transaktioner. Det nya kapitlet innehåller vägledning för att känna igen de verkliga omständigheterna kring finansiella transaktioner och vägledning för bedömning av prissättningens marknadsmässighet. Särskilt koncerninterna lån, cash pool-arrangemang, koncerninterna borgenarrangemang och captive-försäkringsbolag behandlas i kapitlet.

Skatteförvaltningen beaktar uppdatering i sin verksamhet och kommer att ta ställning till uppdateringens verkningar noggrannare under våren 2020.

Sakkunniga vid koncernskattecentralens internprissättningsfunktion ger råd i frågor om marknadsmässig prissättning av finansiella transaktioner. Kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(at)vero.fi

Läs mer: OECD releases Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions