OECD har publicerat en XML-schemaändring som gäller land-för-land-rapportering

Nyhet, 4.12.2020

OECD har publicerat version 2.0 av XML-schemat som gäller land-för-land-rapportering (Country-by-Country Reporting XML Schema 2.0). Denna version ersätter den tidigare versionen 1.0. Det nya XML-schemat 2.0 tillämpas från ingången av 2021 vid internationellt informationsutbyte. Version 2.0 av XML-schemat innehåller vissa ändringar i strukturerna av XML-filen som ska lämnas in.

Den nya versionen 2.0 av XML-schemat syns i land-för-land-rapporten som ett par ändringar i de fält som ska ifyllas i tjänsten Lomake.fi. Kunder som använder Lomake.fi bes vänligen beakta fältändringarna vid ifyllning av land-för-land-rapporten. Inga andra åtgärder krävs av de kunder som använder tjänsten Lomake.fi. Skatteförvaltningen publicerar vid ingången av 2021 den uppdaterande webblanketten för land-för-land-rapporter som lämnas via Lomake.fi.

Ändringar i den nya versionen 2.0 av XML-schemat kräver åtgärder av kunder som använt webbtjänsten Ilmoitin.fi för att lämna in XML-filen för land-för-land-rapporten. Ändringar i fråga:

 • Ersättande anmälningar kan inte längre lämnas utan uppgifterna ska korrigeras enligt korrigeringsförfarandet.
 • Attributet i ”versionen” av schemat har ändrats till obligatoriskt.
 • Elementen StartDate och EndDate i strukturdelen ReportingEntity/ReportingPeriod är nya obligatoriska element.
 • Strukturdelen ReportingEntity är obligatorisk också när uppgifter korrigeras.
 • Elementtyperna och längderna har uppdaterats att motsvara det nya schemat som används vid internationellt informationsutbyte.
  • Detta betyder att tomma element i regel inte längre får användas. Om man exempelvis tidigare i adressuppgifterna har lämnat våningsnummerelementet tomt <cbc:FloorIdentifier></cbc:FloorIdentifier> måste man i fortsättningen ta bort hela elementet om uppgiften inte finns.
 • I elementet Warning behöver man inte längre ange begynnelsedagen för räkenskapsperioden.
 • I strukturdelen ReportingEntity finns ett nytt frivilligt element NameMNEGroup.
 • I strukturdelen ConstEntities finns ett nytt frivilligt Role-element.
 • I elementet OtherInfo i strukturdelen AdditionalInfo har lagts till ett nytt valbart language-attribut.

Skatteförvaltningen har uppdaterat sina anvisningar om land-för-land-rapportering att motsvara version 2.0 av XML-schemat. Av tekniska tillämpningsanvisningen för XML-filer som lämnas in via Ilmoitin.fi har publicerats en ny version enligt XML-schemat 2.0. XML-filer kan skickas via webbtjänsten Ilmoitin.fi fr.o.m. 26.1.2021 enligt version 2.0 av XML-schemat. Därefter går det inte att skicka XML-filer för något skatteår enligt version 1.0 av XML-schemat.

Land-för-land-rapporten för 2019 lämnas enligt version 1.0 av XML-schemat. Eventuella korrigeringar till land-för-land-rapporten för 2019 och tidigare år ska också lämnas enligt version 1.0 av XML-schemat till och med 25.1.2021. Därefter ska uppgifterna korrigeras enligt version 2.0 av XML-schemat.

Tidpunkten då land-för-land-rapporten lämnas XML-schemat för land-för-land-rapporten Tekniska tillämpnings-anvisningen
25.1.2021 eller tidigare version 1.0 version 1.8
26.1.2021 eller därefter version 2.0 version 1.9

Rapporteringsskyldiga finländska företag ska beakta de nya rapporteringsanvisningarna och förbereda sig för den kommande schemaändringen som gäller lämnandet av land-för-land-rapporten. Land-för-land-rapporterna och korrigeringarna av land-för-land-rapporter för tidigare år ska lämnas fr.o.m. 26.1.2021 enligt de nya anvisningarna.

I frågor som gäller schemaändringar kan kontaktbegäran skickas till  Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Tekniska tillämpningsanvisningar och XML-exempelfiler