OECD har gett riktlinjer för de situationer inom internprissättning som beror på covid-19-pandemin

Nyhet, 18.12.2020

OECD har 18.12.2020 publicerat riktlinjer för de situationer inom internprissättning som beror på covid-19-pandemin ("Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic"). Syftet med riktlinjerna är att klargöra och precisera principen om marknadsmässiga villkor och tillämpligheten av OECD:s riktlinjer för internprissättning ”Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” i vissa sådana särskilda situationer inom internprissättning som beror på covid-19-pandemin. Riktlinjerna fokuserar på fyra teman: (I) jämförelseanalys, (II) förluster och kostnader som beror på covid-19-pandemin, (III) de covid-19-stöd som staten beviljat och (IV) preliminära avtal om internprissättning (advance pricing agreements, APA).

Skatteförvaltningen beaktar OECD:s covid-19-riktlinjer i sin verksamhet. Sakkunniga i Koncernskattecentralens internprissättningsverksamhet ger råd i de internprissättningsfrågor som förorsakas av covid-19-pandemin, till exempel i samband med föregripande diskussion eller det gränsöverskridande förhandsförfarandet Cross-Border Dialogue. Cross-Border Dialogue är tillämplig för att avgöra internprissättningsfrågor av detta slag och bekämpa dubbelbeskattning (se också punkt 23 i anvisningen "MAP and alternative procedure”). Kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Läs mera: Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic - OECD