OECD ber allmänheten om kommentarer avseende beskattningsfrågor i anslutning till den digitaliserade ekonomin

Nyhet, 15.10.2020

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS publicerade den 12 oktober 2020 konsultationsdokumentet Public consultation document Reports on the Pillar One and Pillar Two Blueprints tillsammans med dokumenten Report on Pillar One Blueprint och Report on Pillar Two Blueprint.

OECD tar emot kommentarer om dokumenten ända till den 14 december. Dokumenten och närmare information om kommenteringsprocessen och om det allmänna hörandet finns på OECD:s webbplats.