Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata meddelar: Det kan hända att du har oöppnade meddelanden på grund av störningar i Suomi.fi-meddelanden – kontrollera dina meddelanden

Nyhet, 21.1.2020

En störning konstaterades i tjänsten Suomi.fi-meddelanden under perioden 22.11.–9.12.2019. På grund av störningen kan det hända att du inte har fått någon e-postnotifikation om nya meddelanden som inkommit till Suomi.fi-meddelanden.

Alla myndighetsmeddelanden som skickats till dig har kommit fram i tid och kunnat läsas i Suomi.fi-meddelanden även medan störningen pågick. Vi rekommenderar att du omedelbart kontrollerar vilka meddelanden som kommit in till Suomi.fi-meddelanden.

Störningen har åtgärdats och e-postnotifikationerna har fungerat normalt efter störningen sedan 10.12.2019. Om behandlingen av ditt ärende har fördröjts på grund av störningen ska du först kontakta den myndighet som skickade meddelandet för att utreda saken.