Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Coronavirussituationen: Gör så här om du får inkomster av plattformar för sociala medier, streaming eller finansieringskampanjer som du utför mot ersättning 

Nyhet, 17.3.2020

På grund av den situation som coronaviruset orsakat söker många privatpersoner och företagare efter nya sätt att tjäna pengar på distans. Inkomster kan samlas in av plattformar för sociala medier, streamingtjänster eller finansieringstjänster mot ersättning. Inkomster från sådana här källor är skattepliktig inkomst för dig. 

Om du inte har ett företag ska du i din skattedeklaration ange inkomsterna som övriga förvärvsinkomster. Du får från inkomsterna dra av de utgifter som förorsakats av inkomsternas förvärvande. De kan vara exempelvis utgifterna för apparater eller andra materialkostnader.  

Inkomster som uppstått på våren 2020 anges först i skattedeklarationen nästa vår. Du kan också ange inkomsterna på årets skattekort om du har löneinkomster.  

Om du har ett eget företag ska du behandla inkomsterna och utgifterna av plattformar för sociala medier, streaming eller finansieringskampanjer både i bokföringen och i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller samfund. Beakta också inkomsterna i förskottsbeskattningen. 

Med kollektiv finansiering mot ersättning avses finansieringskampanjer där donatorn får exempelvis en vara, en tjänst, en upplevelse, ett medlemskap eller en andel mot de donerade penningmedlen.  

Om du inte får ersättning för finansieringskampanjen krävs det ett tillstånd av polisen för insamlingen av pengar. 

Exempel: privatperson

Du arrangerar tre separata konserter via streamingtjänsten. Du har inte ett eget företag utan du deklarerar inkomsterna och utgifterna i din egen skattedeklaration. Du streamar konserterna från din bostad där du bor på hyra. Du använder en dator som du köpt i början av året för att streama och den mikrofon som du köpt enbart för konserterna. Du får penninggåvor via plattformen för streaming av tittarna som donation.  

Du ska ange inkomsterna som övriga förvärvsinkomster i skattedeklarationen för nästa år. Som kostnader kan du ange inköpspriset på mikrofonen i sin helhet och en del av inköpspriset på datorn. Du får dra av 50 % av inköpspriset på datorn om du har bevis på att den används för arbete. Datorn har kostat 1 200 euro. Av inköpspriset är 50 %, det vill säga 600 euro, avdragbart i beskattningen. Utgifterna för internetanslutningen är också avdragbara. Du kan dra av 50 % av fakturorna för de månader då du har haft arbetsanvändning. 

Utgifter för arbetsrum kan du dra av med hjälp av det schablonmässiga avdraget. Avdraget för förvärv av tillfälliga biinkomster är 225 euro. I det schablonmässiga avdraget har man beaktat alla indirekta utgifter. 

Du kan ange det slutliga inkomstbeloppet på ditt skattekort som övriga förvärvsinkomster. På det här sättet betalar du skatt på dina inkomster redan före den slutliga beskattningen.   

Om du arbetar som privatperson: 

  • För anteckningar över utgifter och inkomster. 
  • Komplettera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen i e-tjänsten MinSkatt. 
  • Kom också ihåg att beakta inkomsterna på ditt skattekort. 
  • Spara kvitton och verifikat i 3 år efter att beskattningen slutförts. 

Om du arbetar via ditt företag: 

  • Behandla inkomsterna och utgifterna både i bokföringen och i skattedeklarationen för näringsverksamhet eller samfund. 
  • Kom också ihåg att beakta inkomsterna i förskottsbeskattningen.
  • Kom även ihåg att ta i beaktande den eventuella momsen. 
  •  

Coronavirussituationen

Följ upp vår information som uppdateras.