Coronavirussituationen: Man kan tillfälligt använda kostförmånen även till kostnader för transport av mat

Nyhet, 24.3.2020

Nyheten har uppdaterats 20.8.2020 (med ett tillägg om att giltighetstiden fortsätter).

För att minska på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakat för företag har Skatteförvaltningens naturaförmånsbeslut tillfälligt ändrats i de fallen att normal användning av kostförmånen i lunchrestaurangerna hindrats på plats eftersom arbetstagarna måste arbeta hemma.

Ändringen gäller användningen av kostförmånen till kostnader för transport av mat.
Skatteförvaltningen har 19.8.2020 fortsatt giltighetstiden för bestämmelsen fram till 31.12.2020.

Kostförmånen kan utöver att betala måltiden även användas till att täcka de kostnader som transporten orsakat. Inga ändringar har gjorts i beloppet av kostförmånen eller i övriga villkor. Arbetsgivaren kan erbjuda högst 10,70 euro i kostförmån per varje arbetad dag.  

Exempel: En arbetstagare har en kostförmån på 10,70 euro/arbetsdag. Hen beställer hem lunch från en restaurang. Priset på lunchen är 7,70 euro och hemtransporten 3 euro, alltså sammanlagt 10,70 euro. Arbetstagaren använder kostförmånen för att betala lunchen och hemtransporten. 

Exempel: En arbetstagare har en kostförmån på 10 euro/arbetsdag. Hen beställer hem lunch från en restaurang. Priset på lunchen är 8,90 euro och hemtransporten 3,50 euro, alltså sammanlagt 12,40 euro. Arbetstagaren kan använda kostförmånen på 10 euro för att betala lunchen och hemtransporten. Den överstigande andelen, det vill säga 2,40 euro, betalar arbetstagaren själv.  

Det ökade distansarbetet har också väckt andra frågor om användningen av kostförmånen. Här följer svar på de vanligaste frågorna. 

Om du tillfälligt vill använda kostförmånen för att även betala färdigmat  

Du kan inte använda kostförmånen för att köpa färdigmat.  

Riktade betalmedel, det vill säga exempelvis lunchsedlarlunchkort eller mobilappar, kan användas till att betala portioner, såsom sallader eller baguetter, som man portionerar och tar med sig från servicestället i en livsmedelsaffär.  

Om du vill betala med flera lunchsedlar 

Du kan endast använda en sedel per arbetad dag.  

Om din arbetsgivare normalt endast erbjuder kostförmånen på arbetsplatsens matställe 

Arbetsgivarens eget matställe är dock stängt på grund av coronasituationen eller arbetstagarna har förordnats att arbeta hemifrån. De kan därmed inte använda den kostförmån som erbjuds.  

Arbetsgivaren kan undantagsvis stöda sina arbetstagare monetärt så att de kan köpa en matsäck och äta den hemma eller på arbetsplatsen.  

Det uppkommer ingen kostförmån för arbetstagarna för de dagar då de inte kan använda kostförmånen i arbetsgivarens matställe. Arbetsgivaren kan inte ersätta kostförmånen i pengar skattefritt utan de utbetalade pengarna utgör alltid skattepliktig lön. 

Coronavirussituationen

Följ upp vår information som uppdateras.