Kommunerna får under skatteåret 2020 en större andel av samfundsskatten än tidigare

Nyhet, 15.7.2020

Lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen ändras som en del av stödåtgärderna för kommunerna i samband med coronavirusepidemin. Syftet är att trygga förutsättningarna för ordnande av basservice och underlätta den ekonomiska situation som undantagssituationen förorsakat i kommunerna. Ändringarna gäller skatteåret 2020 och träder i kraft 15.7.2020.

Lagen om skatteredovisning ändras så att kommunerna får 10 procentenheter mera av samfundsskatteintäkterna än tidigare. Efter ändringen är kommunernas andel 42,13 procent (tidigare 32,13 %). Statens andel av skatten minskar lika mycket. Efter ändringen är statens andel 57,87 procent (tidigare 67,87 %). I inkomstskattelagen görs ändringar som motsvarar dessa ändringar.

Skatteförvaltningen rättar redovisningarna för skatteåret 2020 i sin första redovisning efter att lagen trätt i kraft. Tack vare rättelsen får kommunerna i juli 227 miljoner euro mer i samfundsskatt.

I samband med lagändringen höjs inkomstskattesatsen för den inkomst som vissa skattefria samfund har erhållit från en fastighet. Sådana samfund är exempelvis staten, statens affärsverk, kommuner och församlingar samt väglag och allmännyttiga samfund. Inkomstskattesatsen för den inkomst som dessa samfund erhåller från fastigheter är 8,43 år 2020. Tidigare var skattesatsen 6,43.

Skatteförvaltningen beräknar inte på nytt förskottsskatten på inkomster som dessa samfund fått från fastigheter men samfunden kan själv ansöka om en förhöjning av den förskottsskatt som tidigare beräknats för skatteåret 2020. Det andra alternativet är att ansöka om tilläggsförskott. Mera information om förskottsskatter för företagskunder.