Knappa fem miljoner finländare har redan fått sina beskattningsbeslut – resten får beslutet senast i oktober

Nyhet, 3.7.2020

Beskattningen slutförs i år för andra gången flexibelt, det vill säga kunderna får sina beskattningsbeslut vid olika tidpunkter. De flesta privatpersoner har redan fått sina beskattningsbeslut för 2019.

Före utgången av juni har Skatteförvaltningen skapat beskattningsbeslutet för allt som allt cirka 4,8 miljoner privatpersoner. 
– Under sommaren och i början av hösten skapas mer beskattningsbeslut och även de sista kunderna får sina beslut i MinSkatt före utgången av oktober, säger Sami Varonen, ledande skattesakkunnig på Skatteförvaltningen. 

Kompletteringar i skattedeklarationen senarelägger slutförandet av beskattningen – även de kompletteringar som maken gjort påverka

Jordbruks- och näringsidkare samt deras makar kompletterade sina förhandsifyllda skattedeklarationer i april, och de flesta av dem fick sina beskattningsbeslut i maj. De utsatta dagarna för att komplettera för löne- och pensionstagare var i maj. Om man inte gjorde kompletteringar och Skatteförvaltningen inte heller fick mer uppgifter om kunden från annat håll förblir det beskattningsbeslut i kraft som kommit med den förhandsifyllda.

Om man har kompletterat sin förhandsifyllda skattedeklaration eller om maken kompletterat sin egen, senareläggs det datum för slutförande av beskattningen som meddelats i det ursprungliga beskattningsbeslutet. Så blir det också om Skatteförvaltningen får in uppgifter som gäller kunden från annat håll. När slutförandet av beskattningen senareläggs kan även den betalningsdag för skatteåterbäringen eller de förfallodagar för kvarskatten som meddelats i det ursprungliga beskattningsbeslutet flyttas framåt. Beskattningen för makar blir alltid färdig samtidigt, det vill säga om någondera av makarna har kompletterat sin skattedeklaration, skapas även beskattningsbeslutet för den andra maken senare.

För en del kunder har nya beslut skapats i onödan

Enligt Sami Varonen har det i sommar även skapats nya beskattningsbeslut i onödan för en del kunder.
– I juni–juli har onödiga nya beslut skapats för de kunder som har fått dividendinkomster 2019 eller som har något ärende som behandlas i fastighetsbeskattningen för 2020. Samma gäller också makarna för dessa kunder. Dessa onödiga nya beslut känner man igen av att inget annat har ändrats än datumet på beslutet och datumet för slutförandet av beskattningen. Beskattningens slutresultat är oförändrat och inte heller betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatten har ändrats.

Varonen säger att man inte behöver kontakta Skatteförvaltningen på grund av dessa onödiga beslut.
– Det är klart att kunderna kan vara förbryllade över de nya besluten i vilka inget ser ut att ha ändrats. Vi beklagar den förlägenhet som detta orsakat men kunderna behöver inte vara oroliga. De extra besluten orsakar ingen skada för privatpersoner: ett nytt beslut ersätter alltid det tidigare och när beskattningen slutförts förblir den sista versionen till slut i kraft, säger Varonen.

Han påminner att de flesta nya beskattningsbeslut som skickas till kunderna är befogade.
– Det lönar sig alltid att granska att uppgifterna på det nya beslutet stämmer. Om de är rätt behöver man inte göra något, säger Varonen.

Finländarna kompletterade flitigt i MinSkatt

I vår ökade de i MinSkatt gjorda deklarationerna jämfört med i fjol, och till och med 83,4 procent av dem som kompletterade sin skattedeklaration använde MinSkatt. Flitigast använde 26–35-åringarna (93 %) MinSkatt. Även i de högre åldersklasserna var MinSkatt det populäraste sättet att komplettera skattedeklarationen: av 56–68-åringarna använde 84 procent MinSkatt och även av 69-åringarna över hälften.

Mer information:

Läs också: