Har du blivit permitterad eller uppsagd? Ansök vid behov om skattekort för förmånsinkomst

Nyhet, 20.4.2020

Just nu har många blivit permitterade eller uppsagda från sitt arbete. Skatteförvaltningen påminner om att det lönar sig för dem som får utkomstskydd för arbetslösa att ansöka om ett skattekort för förmånsinkomst.

Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd är förmånsinkomster för vilka det är bra att ansöka om ett nytt skattekort, säger Päivi Ylitalo, överinspektör för personbeskattningen vid Skatteförvaltningen.
– När man blir arbetslös lönar det sig att först utreda hurdan förmån man har rätt till och för hur lång tid. Arbetslöshetskassans medlemmar har i regel rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Om man inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller om arbetsvillkoret inte uppfylls kan personen få det arbetsmarknadsstöd eller den grunddagpenning som FPA betalar, säger Ylitalo.

Lägre inkomster innebär inte alltid automatiskt en lägre skattesats

Förmånerna kan påverka skattesatsen. Det lönar sig att med hjälp av skatteprocenträknaren kontrollera hur förmånsinkomsterna påverkar skattesatsen och att vid behov ansöka om ett ändringsskattekort för förmånen. Det är viktigt att ta i beaktande i ansökan om ändringsskattekort att också inkomstrelaterad dagpenning är en förmån och att den i ansökan ska anges som en förmån och inte som löneinkomst så att skattesatsen beräknas rätt. Om arbetslösheten är tillfällig eller om man under arbetslösheten arbetar på deltid ska man ansöka om ett ändringsskattekort för förmån och ett för löneinkomst. 

Päivi Ylitalo påminner om att skattesatsen inte nödvändigtvis sänks även om inkomsterna ofta minskar i och med förmånen.
– Detta beror bland annat på att man i beskattningen inte kan göra samma avdrag för förmåner och olika understöd som för löneinkomster, säger hon.

Uppskatta inkomsterna så noggrant som möjligt och gör ett ändringsskattekort i MinSkatt

När man ansöker om ett skattekort för förmånsinkomst gäller samma anvisningar som för ändringsskattekort. Sökanden ska ha en så noggrann uppskattning som möjligt av alla sina inkomster för hela året. Det är enkelt att snabbt göra ett ändringsskattekort i MinSkatt när man på förhand tar fram alla de uppgifter som behövs.
– Uppgifter som behövs är lönebeloppet och de skatter som betalats på lönen före permitteringen eller uppsägningen. Dessa uppgifter finns exempelvis i det sista lönebeskedet, alternativt kan man som inkomstuppgifter använda de löneuppgifter som arbetsgivaren anmält och som redan visas i MinSkatt. Därtill behövs en så noggrann uppskattning som möjligt av de eventuella inkomsterna för slutet av året samt uppgifter om hur länge permitteringen pågår och beloppet av den förmån som betalas under permitteringen, säger Päivi Ylitalo.

Så här gör du ett ändringsskattekort i MinSkatt

 1. Logga in i MinSkatt med dina bankkoder.
 2. På ingångssidan i MinSkatt klickar du under Funktioner på Skattekort och förskottsskatt.
 3. Klicka på Beställ ett nytt skattekort. Kontrollera att dina uppgifter stämmer.
 4. I fas 2 (Förhandsifyllda inkomster och avdrag) ska du ange de löner som du har fått i år. Fyll inte här i beloppet av förmånsinkomster.
  • Löneuppgifterna hittar du i ditt senaste lönebesked. Du kan också använda de löneuppgifter för i år som redan visas i MinSkatt
 5. Ange en uppskattning av dina löner för resten av året. Om du inte har några löneinkomster under resten av året behöver du inte fylla i något här.
 6. I fas 3 (Övriga inkomster) ska du lägga till en ny förmån.
 7. Om du får utkomstskydd för arbetslösa från FPA ska du välja FPA. Välj också förmånstypen. Förmånstypen och beloppet hittar du i det förmånsbeslut som du fått.
 8. Om förmånen betalas av en arbetslöshetskassa ska du välja Annan finländsk utbetalare. Välj rätt arbetslöshetskassa på listan och lägg till förmånstypen och beloppet. Om du inte har fått ett beslut om förmånen kan du själv uppskatta förmånsbeloppet. Förmånsbeloppet är cirka 60 % av lönebeloppet. Om utbetalaren inte finns med på listan ska du välja Annan finländsk utbetalare.
 9. I fas 4 (Övriga avdrag) ska du ange eventuella avdrag. Obs! Om du har resekostnader ska du minska på beloppet för arbetslöshetsperioden.
 10. I fas 5 ska du välja leveranssättet för skattekortet. Om du valde utbetalarens namn från listan skickas skattekortet automatiskt till arbetslöshetskassan. Skattekortet skickas automatiskt till FPA.
 11. Om du inte hittade din arbetslöshetskassa på listan och valde Annan finländsk utbetalare ska du anteckna en postningsadress för skattekortet. Om du inte vet den rätta adressen till utbetalaren ska du anteckna din adress och skicka skattekortet till arbetslöshetskassan senare.

Mer information:
Så här beställer du ett skattekort för förmåner – till exempel på grund av permittering